Giới thNhà trường có đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học như: khuôn viên, sân chơi, bãi tập; khu nhà vệ sinh, nhà để xe; hệ thống nước sạch; các phòng sinh hoạt chung, phòng âm nhạc; đồ dùng, đồ chơi và các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như máy tính, máy in, máy chiếu. Cơ sở vật chất và trang thiết bị bảo đảm đáp ứng  được yêu cầu giáo dục của ngành học, được nhà trường bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả.iệu cơ sở vật chất của trường